Takarék Személyi Kölcsön

Felhasználási célhoz nem kötött kölcsön

Ki veheti igénybe/ igénybevétel feltételei:

 

- A KHR listán nem szereplő, 18. életévét betöltött természetes személy
- Érvényes személyazonosító okiratokkal és lakcímkártyával rendelkezik.
- Állandó, bejelentett lakóhellyel rendelkezik
- Van nyugdíja vagy munkából származó rendszeres önálló igazolt jövedelme, amelynek havi nettó összege 73.815,- Ft-nál nem kevesebb. Adóstárs bevonása esetén az egy háztartásban élő leendő Adós és Adóstárs együttes havi nettó beszámítható jövedelmének meg kell haladnia a 118.104,- Ft-ot.
- Telefonnal vagy telefonos elérhetőséggel rendelkezik
- Az igénylő állandó lakcímére kiállított és bemutatott utolsó befizetett közüzemi számla bemutatása, valamint annak igazolása, hogy nincs közüzemi tartozása, és a bemutatott közüzemi számla esedékességét maximum 30 nappal haladja meg a befizetési bizonylaton szereplő befizetési dátum
- Az igénylőnek lehetősége van adós társat bevonni
- Bármely pénzintézetnél - a nyugdíjas igénylőt kivéve - legalább 3 hónapja vezetett lakossági fizetési számlával rendelkezik és a kölcsönszerződés lejártáig azt nem szünteti meg
- Fizetési számla nyitása a Takarékszövetkezetnél
- Az igénylő előzetes teljes körű hozzájáruló nyilatkozatot ad a KHR rendszerben történő teljeskörű lekérdezéshez
- Igényelhető kölcsön összege min. 100.000.-Ft – max: 5.000.000,-Ft
 

Kölcsön fedezetei lehetnek (vagylagosan választhatóak):

 

- Készfizető kezesség
- Hitelfedezeti életbiztosítás
- Felhatalmazó levél visszaigazolása a számlavezető pénzintézetektől a beszedési megbízás lehetőségéről
 

Kölcsön futamideje:


Minimum 12 hónap maximum 84 hónap


Kérjük, számoljon a törlesztőrészletek esetleges jövőbeni növekedésével, fontolja meg háztartása teljes teherviselő képességét és hiteltermék kiválasztásánál józan körültekintéssel járjon el.
Kérjük, nézze meg a www.mnb.hu oldalon található fogyasztóvédelmi tájékoztatás(ok)at, termékleírásokat, illetve összehasonlító táblázat(ok)at !

 

Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények között hitelígérvénynek, banki kötelezettség vállalásnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírása hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.

Egyéb információ: www.szemelyikolcson.takarek.hu

 

Reprezentatív példa:

 

A Hitelintézet által meghatározott további feltételek függvényében a mintapéldában megadott számok és értékek változhatnak!

Amennyiben a hitelt nyújtó Hitelintézetnél 500.000 Ft Takarék Személyi Kölcsönt 36 hónapos futamidőre igényel, a Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket figyelembe véve a hitelkamat: 14,46% (változó kamat), a folyósítási jutalék 1% (szerződött összeg százalékában), a futamidő alatt a hitelhez kapcsolódó fizetési számla kapcsán megfizetett összeg 7200 Ft (200 Ft-os havi számlavezetési díjával számolva).
A hitel teljes díja 134.280 Ft, az adós részéről fizetett összes törlesztés összege: 622.080 Ft, a megfizetett folyósítási jutalék 5.000 Ft, törlesztő részlet: 17.280 Ft. THM: 17,44 %

 

 

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása estén a THM mértéke módosulhat. a THM mutató mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Takarékszövetkezetünk a hitelbírálat jogát fenntartja. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Takarékszövetkezetünk fiókjaiban vagy honlapunkon közzétett dokumentumokból és Hirdetményből. További információért forduljon Takarékszövetkezetünk munkatársaihoz.

Hirdetmények
mvzrt