Jogi nyilatkozat

A TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet (továbbiakban: TISZÁNTÚLI TAKARÉK)
honlapjának megtekintésével Ön elfogadja a TISZÁNTÚLI TAKARÉK által ezen az oldalon
meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy amennyiben nem ért egyet e jogi nyilatkozatban
meghatározott feltételekkel, úgy ne látogassa weboldalunkat!

A TISZÁNTÚLI TAKARÉK honlapján megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás - ide nem értve azt az esetet, amikor a TISZÁNTÚLI TAKARÉK jogszabályon alapuló közzétételi kötelezettségének tesz eleget - kizárólag (ajánlat nélküli) tájékoztatásul szolgál. A TISZÁNTÚLI TAKARÉK rendszeresen ellenőrzi és aktualizálja a weboldalán található információkat, azonban az információk pontosságának biztosítása érdekében tett intézkedések ellenére az adatok időközben változhatnak, így a TISZÁNTÚLI TAKARÉK által nyújtott pénzügyi és egyéb szolgáltatások mindenkor hatályos feltételeit az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben elhelyezett, valamint a honlapról elérhető, az adott szolgáltatásra irányadó Általános szerződési feltételek (ÁSZF) és Hirdetmények tartalmazzák.


A honlap célja nem arra irányul, hogy Önnek vagy másoknak pénzügyi vagy befektetési tanácsot, illetve javaslatot adjon, annak weboldalain található információk és/vagy azok elemei nem nyújtanak megfelelő alapot pénzügyi vagy befektetési döntések meghozatalához. A TISZÁNTÚLI TAKARÉK weboldalának kizárólag figyelemfelhívó jellegű tartalmából, a tájékoztatások pontatlanságából, illetőleg teljességének hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért, elmaradt haszonért és/vagy veszteségekért nem vállalunk felelősséget. A TISZÁNTÚLI TAKARÉK nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, melyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal-vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, a weboldalán található információ alapján hozott üzleti döntésből, jogügyletből vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeznek.


A TISZÁNTÚLI TAKARÉK weboldala mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A TISZÁNTÚLI TAKARÉK a honlapon- a Netb@nk szolgáltatás igénybevételének kivételével - semmilyen személyes azonosító kódot (pl. PIN) vagy bankkártya adatot nem kér az oda látogatótól. Az ilyen adatok megadásából származó károkért a TISZÁNTÚLI TAKARÉK nem vállal felelősséget.


A honlapról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat a TISZÁNTÚLI TAKARÉK nem ellenőrzi, azok elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.


A TISZÁNTÚLI TAKARÉK bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és a 2018. május 25. napjától alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön az interneten keresztül személyes adatokat (pl. név, cím, telefonszám stb.) juttat el a TISZÁNTÚLI TAKARÉK részére, ezzel hozzájárulását adja, hogy a megadott adatait az adatközléshez kapcsolódó ügylet jellege által meghatározott adatkezelési célból és az ahhoz kapcsolódó megőrzési ideig nyilvántartsa és kezelje.


A TISZÁNTÚLI TAKARÉK adatvédelmi felelőse:

 • Dr. Apátiné Dr. Vengrinyák Andrea,
 • elérhetősége: TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet, 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12/A. ép. I/6.,
 • e-mail: apatine.andrea@tiszantulitakarek.hu.


A TISZÁNTÚLI TAKARÉK weboldalainak teljes tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik, így tilos a TISZÁNTÚLI TAKARÉK előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni, a saját személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból tárolni vagy kinyomtatni, azokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.


A TISZÁNTÚLI TAKARÉK főbb nyilvános adatai:

 • Név: TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet,
 • Nyilvántartva: Debreceni Törvényszék, mint Cégbíróság,
 • Cégjegyzék száma: 09-02-000644,
 • Székhelye: 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. I/6.,
 • Felügyelet tevékenységi engedély száma: H-EN-I-657/2016., 758/1997/F., 773/1997/F., 757/1997/F.,
 • Statisztikai számjele: 13975410-6419-122-09.,
 • Központi e-mail címe: kozpont@tiszantulitakarek.hu.,
 • weboldala: www.tiszantulitakarek.hu


A TISZÁNTÚLI TAKARÉK kijelenti, hogy nem tett alávetési nyilatkozatot a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a Pénzügyi Békéltető Testület határozataival szemben.


A TISZÁNTÚLI TAKARÉK felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank (címe: H-1534 Budapest, BKKP Pf. 777).