Tisztelt Ügyfeleink!Új telefonos ügyfélszolgálati rendszer segíti a jövőben a Tiszántúli Takarék partnereit!

2018.03. 22-tól gyors technikai segítségnyújtásban részesülhet az, akinek problémája adódik az internetbank és az Elektra rendszer használata során.

A +36 21 24 24 606 telefonszámon az alábbi területeken adnak tájékoztatást:

• Bankkártya letiltással kapcsolatos információk
• Internetbankkal és telepített Electrával kapcsolatos technikai segítségnyújtás
• Mobil applikációval kapcsolatos technikai segítségnyújtás
• Központ és a fiókhálózat adatai

A vélhetően sokak megelégedésére szolgáló telefonos ügyfélszolgálat külön menüpontban informál a rendszer használatáról is.

Tiszántúli Takarék

Bónusz Szabadfelhasználású Jelzáloghitel

Felhasználási céltól független, magánszemély(ek) tulajdonában lévő ingatlan fedezete mellett nyújtható kölcsön.

A hitel célja:

 

Felhasználási céltól független, magánszemély(ek) tulajdonában lévő ingatlan fedezete mellett nyújtható kölcsön.

 

A kölcsön futamideje

 

Minimum: 12 hónap, maximum: 120 hónap.

 

A kölcsön összege

 

Minimum: 100.000,-Ft, maximum: 50.000.000,-Ft.

 

A kölcsön devizaneme

 

A hitel kizárólag forintban igényelhető.

 

A kölcsön törlesztése:

 

Havonta, annuitásos módon. Az ügyfél a futamidő alatt havi egyenlő összegű törlesztőrészletet fizet. A havi törlesztőrészlet referencia kamatperióduson belül állandó, a törlesztőrészlet összegében a tőke és a kamat aránya változó.

 

Referencia kamatláb

 

6 havi BUBOR

 

Kamatfelár

 

7%. kamatkedvezmények nélkül.

 

Kamatperiódus

 

6 hónap

 

Kamatok, díjak, jutalékok:

 

A hitelintézet által alkalmazott kamatokat, költségeket illetve díjtételeket, azok számítási módját, esedékességét és mértékét, valamint az elérhető kedvezményeket és az alkalmazott kamatfelár-változtatási mutatót a mindenkori hatályos Lakossági hirdetmény tartalmazza.

 

 Akciók: 

 

2017.március 1-től visszavonásig.

  • Elengedésre kerül a Takarnet tulajdoni lap lekérdezésének díja. A díj átvállalása 1 db ingatlanra vonatkozóan értendő.
  • Elengedésre kerül az értékbecslés díja. A díj átvállalása 1 db ingatlanra vonatkozóan értendő.
  • A közjegyzői díjat a Takarékszövetkezet fizeti meg az ügyfél helyett. A díj átvállalása 1 db ingatlanra vonatkozóan értendő.

Fontos: 5 éven belüli végtörlesztés esetén az Adós köteles az átvállalt díjakat utólag megfizetni.

 

Elérhető kamatkedvezmények:

 

2017.március 1-től visszavonásig.

  • Takarékszövetkezeti számlára történő munkabér átutalása esetén ( Takarékszövetkezetünknél fizetési bankszámla nyitás vagy megléte szükséges). Kamatkedvezmény mértéke: 1%.
  • SIGNAL vagyonbiztosítás megkötése és fennállása alatt.
    Kamatkedvezmény mértéke: 0,5%.

 

 A hitel biztosítékai:

 

Lakóingatlanok, gazdasági épületek, garázsok és termőföld területek fogadhatóak el, amelyek az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon nyilvántartott önálló ingatlanként szerepelnek. A lakóingatlan kategóriába minden át nem minősített, de életvitelszerűen lakóingatlanként használt ingatlan besorolható. Az ügylet mögött több ingatlan is befogadható.

 

A kölcsön folyósítása:

 

A kölcsön folyósítása egy összegben, a Takarékszövetkezetnél megnyitott fizetési számlára vagy a hitel-elszámolási számlára.

 

Reprezentatív példa:

 

Az alábbi példával prezentáljuk a Hitelintézetnél igényelt Bónusz Jelzáloghitelre vonatkozó kondíciókat, a Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket, 1,5 % kamatkedvezményt (Takarékszövetkezeti számlára történő munkabér átutalása; SIGNAL vagyonbiztosítás megkötése), szabadfelhasználási hitelcélt, valamint kötelező bankszámla megnyitást figyelembe véve.

A hitel teljes összege: 5.000.000,-Ft
A hitel futamideje: 120 hónap
A hitelkamat típusa: változó, 6 havi kamatperiódussal 
A hitel kamata: 5,78%
Referenciakamat :0,28%
Kamatfelár: 5,50%
Egyéb díjak: 
Jelzálogbejegyzés földhivatali díja: 12.600,-Ft/ingatlan
Hitelbírálat díja: 25.000,-Ft
Havi számlavezetési díj: 200,-Ft
Hitelösszeg utalási díja (papíros): 6 000,-Ft
Havi törlesztés átlagos díja: 166,-Ft
Ingatlanbiztosítás havi díja: 1.000,-Ft/ingatlan
A teljes hiteldíj mutató: 6,80%
Törlesztőrészletek összege: 56 542-Ft/hó
Törlesztőrészletek száma: 120
A teljes hiteldíj összege, amely magába foglalja az adós által fizetendő összes kamatot, díjat, költséget: 
1.828.601,-Ft
Az adós által visszafizetendő teljes összeg, tőke+ teljes hiteldíj: 6.828,601,-Ft

 

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása estén a THM mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Jelen jelzáloghitel igényléséhez a fedezetül bevont ingatlanra (termőföldnél nem) vonatkozóan vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges, melyek mértéke biztosítónként változik. Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog.

 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Takarékszövetkezetünk a hitelbírálat jogát fenntartja. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Takarékszövetkezetünk fiókjaiban vagy honlapunkon közzétett dokumentumokból és Hirdetményből. További információért forduljon Takarékszövetkezetünk munkatársaihoz.

 

Alkalmazott referencia-kamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatai: www.mnb.hu/fair-bank

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények