Tisztelt Ügyfeleink!Új telefonos ügyfélszolgálati rendszer segíti a jövőben a Tiszántúli Takarék partnereit!

2018.03. 22-tól gyors technikai segítségnyújtásban részesülhet az, akinek problémája adódik az internetbank és az Elektra rendszer használata során.

A +36 21 24 24 606 telefonszámon az alábbi területeken adnak tájékoztatást:

• Bankkártya letiltással kapcsolatos információk
• Internetbankkal és telepített Electrával kapcsolatos technikai segítségnyújtás
• Mobil applikációval kapcsolatos technikai segítségnyújtás
• Központ és a fiókhálózat adatai

A vélhetően sokak megelégedésére szolgáló telefonos ügyfélszolgálat külön menüpontban informál a rendszer használatáról is.

Tiszántúli Takarék

Fundamenta előhitel (kompakt 2. hitel)

A Kompakt hitel a takarékszövetkezeti hitel és a Fundamenta lakás-előtakarékosság előnyeit egyesíti. A Takarékszövetkezet révén azonnali hitelhez juthat, ugyanakkor a Fundamenta lakás-előtakarékosság minden előnyét kihasználhatja.

Ki veheti igénybe/ igénybevétel feltételei:

 

Lakás-előtakarékoskodók közül azon 18. életévét betöltött természetes személyek, akik bármilyen módozatú lakás-előtakarékossági szerződést kötöttek a FLK-val, illetve vállalják lakás-előtakarékossági szerződés kötését 
vállalják, hogy a takarékszövetkezeti kölcsön törlesztésének ideje alatt

 • a lakás-előtakarékossági szerződésüket nem szüntetik meg, nem módosítják, nem szüneteltetik,
 • a lakás-előtakarékosságból eredő fizetési kötelezettségüket rendszeresen teljesítik, a havi megtakarítás összegét a Takarékszövetkezeten keresztül fizetik takarékszövetkezeti lakossági Fizetési számlájukról történő teljesítéssel,
 • Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági bankszámlával rendelkezik, vagy az igénylő vállalja, hogy Fizetési számlát nyit és a kölcsönszerződés lejártáig azt nem szünteti meg,
 • a lakás- előtakarékossági szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségeik teljesítése esetén a kiutalásra kerülő összeggel rendkívüli törlesztésként a takarékszövetkezeti kölcsönt egészben vagy részben kiegyenlítik,
 • más hitelintézettől kölcsönt a Takarékszövetkezet előzetes értesítése mellett vesz fel,
 • megfelelnek a vonatkozó termékutasításban előírt feltételeknek


 
Futamidő meghatározás:

 

A kölcsön futamideje az érintett termék hatályos utasításának megfelelően kerül meghatározásra, de a minimum futamidő az FLK betét megtakarítási időszak+ kiutalási időszak vége + 2 hónap.

 

Összeg:

 

Az érintett termékekre vonatkozó utasításokban meghatározott paraméterek szerint, de

 • minimum az előtakarékossági szerződés szerződéses összegének 55%-a Tarifa II módozatoknál, illetve az előtakarékossági szerződés szerződéses összegének 45%-a Tarifa I. módozatoknál,
 • maximum 100%-a az előtakarékossági szerződés szerződéses összegének mindkét módozatnál.


A kölcsön összegét a Takarékszövetkezet a saját hitelbírálati szempontjai és feltételrendszere alapján határozza meg.

 

Reprezentatív példa:

 

Az alábbi példával prezentáljuk a Hitelintézetnél igényelt Fundamenta Kompakt 2. Hitelre vonatkozó kondíciókat, a Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket, 2% kamatkedvezményt (Takarékszövetkezeti számlára történő munkabér átutalása; SIGNAL vagyonbiztosítás megkötése; valamilyen megtakarítási forma megléte), lakásvásárlási hitelcélt, valamint kötelező bankszámla megnyitást figyelembe véve.

A hitel teljes összege: 5.000.000,-Ft
A hitel futamideje: 180 hónap
A hitelkamat típusa: változó, 6 havi kamatperiódussal 
A hitel kamata: 5,83%
Referenciakamat : 0,83%
Kamatfelár: 5,00%
Egyéb díjak: 
Jelzálogbejegyzés földhivatali díja: 12.600,-Ft/ingatlan
Értékbecslés díja: 25.400,-Ft/ingatlan
Hitelbírálat díja: 25.000,-Ft
Havi számlavezetési díj: 255,-Ft
Hitelösszeg utalási díja (papíros): 13.927,-Ft
Havi törlesztés átlagos díja: 126,-Ft
Ingatlanbiztosítás havi díja: 1.000,-Ft/ingatlan
A teljes hiteldíj mutató: 6,88%
Törlesztőrészletek összege: 41.964,-Ft/hó
Törlesztőrészletek száma: 180
A teljes hiteldíj összege, amely magába foglalja az adós által fizetendő összes kamatot, díjat, költséget: 
2.879.046,-Ft
Az adós által visszafizetendő teljes összeg, tőke+ teljes hiteldíj: 7.879.046,-Ft

 

Becsatolandó dokumentumok:

 

 • hiánytalanul kitöltött, aláírt kölcsönigénylő
 • Magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító okirat, személyre kiállított okmány, lakcímkártya, valamint adó- és TB kártya. A fenti dokumentumok adóstárs és készfizető kezes esetén is szükségesek.
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, amelyen legalább széljegy igazolja a tulajdon szerzőt. Ha a tulajdonszerzés csak széljegyként szerepel, akkor be kell mutatni a tulajdonjog megszerzését igazoló, a Földhivatal által érkeztetett szerződés eredeti példányát is, melyről fénymásolatot kell csatolni a kérelemhez.
 • adásvételi szerződés vagy építési engedély, költségvetés vagy 3 hónapnál nem régebbi, az ingatlan piaci és menekülési értékét meghatározó, (a takarékszövetkezettel szerződéses kapcsolatban álló értékbecslő által készített) hivatalos értékbecslési szakvélemény.
 • kölcsönigénylők, adóstársak, kezesek 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolása illetve éves adóbevallása, egyéni vállalkozók esetén, illetve aki társas vállalkozásban saját maga vagy családja alkalmazott, 0 –ás APEH igazolás az utolsó lezárt évről
 • nyugdíjas esetén nyugdíjszelvénye vagy bankszámlakivonat, éves nyugdíjértesítő
 • hitelkérelem benyújtásának időpontjában legutolsó két közüzemi számla
 • biztosítási kötvény a fedezetként felajánlott ingatlanra kötött vagyonbiztosításról és az utolsó díjbefizetési bizonylat.
   

Kölcsön fedezetei lehetnek:

 

 • LTP megtakarítási szerződés
 • Jelzálogjog
 • Készfizető kezes bevonása döntés szerint
 • egyéb biztosíték döntéshozó előírása szerint
   

Hitel előtörlesztés:

 

 • Ha az előtörlesztést követően a Takarékszövetkezet felé fennálló kölcsöntartozás meghaladja a kombi konstrukcióba bevont LTP szerződések együttes szerződéses összegének 5,5%-át,


akkor az adósnak lehetősége van az előírt esedékes fizetési kötelezettségén felül a takarékszövetkezeti hitelre befizetést teljesíteni az eredeti feltételek megtartása mellett.

 

 • Ha az előtörlesztést követően a Takarékszövetkezet felé fennálló kölcsöntartozás összege nem érné el a kombi konstrukcióba bevont LTP szerződések együttes szerződéses összegének 5,5%-át,


akkor csak azzal a feltétellel lehetséges, ha az LTP szerződés engedményezése megszűnik, és a Takarékszövetkezet írásbeli értesítés alapján a Fundamenta feloldja az LTP szerződés Takarékszövetkezet javára történt zárolását. A kölcsön törlesztése ebben az esetben az előtörlesztést követően annuitásos törlesztéssé alakul át. Jelen feltétel teljesülését a Takarékszövetkezet köteles ellenőrizni.

 

A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat!
Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges, melynek mértéke Biztosítóként változik.

 

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása estén a THM mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Jelen jelzáloghitel igényléséhez a fedezetül bevont ingatlanra (termőföldnél nem) vonatkozóan vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges. Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlana bejegyzett jelzálogjog.

 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Takarékszövetkezetünk a hitelbírálat jogát fenntartja. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Takarékszövetkezetünk fiókjaiban vagy honlapunkon közzétett dokumentumokból és Hirdetményből. További információért forduljon Takarékszövetkezetünk munkatársaihoz.


 

Alkalmazott referencia-kamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatai Erre hivatkozzon: www.mnb.hu/fair-bank

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények