Tisztelt Ügyfeleink!Új telefonos ügyfélszolgálati rendszer segíti a jövőben a Tiszántúli Takarék partnereit!

2018.03. 22-tól gyors technikai segítségnyújtásban részesülhet az, akinek problémája adódik az internetbank és az Elektra rendszer használata során.

A +36 21 24 24 606 telefonszámon az alábbi területeken adnak tájékoztatást:

• Bankkártya letiltással kapcsolatos információk
• Internetbankkal és telepített Electrával kapcsolatos technikai segítségnyújtás
• Mobil applikációval kapcsolatos technikai segítségnyújtás
• Központ és a fiókhálózat adatai

A vélhetően sokak megelégedésére szolgáló telefonos ügyfélszolgálat külön menüpontban informál a rendszer használatáról is.

Tiszántúli Takarék
 1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Számlavezetés
 4. Bankszámla
 5. Gyámhatósági számlabetét

Gyámhatósági számlabetét

Speciális, a rendelkezési jog fenntartásával elhelyezett elkülönítetten kezelt betéti forma.

Gyámhatósági számla jellemzői:

 

 • A gyámhatósági betét egy speciális, a rendelkezési jog fenntartásával elhelyezett elkülönítetten kezelt betéti forma.
 • A törvényes képviselő által a gyámhatósági határozat alapján kezdeményezett számlaszerződés.
 • A gyámhatósági számla egy látra szólóan kamatozó lakossági számla.


Tulajdonosának (a gyermeknek, illetve a gyámság vagy gondnokság alatt álló személynek) nincs rendelkezési joga az egyébként őt megillető pénzösszeg felett. A rendelkezési jog a jogszabályok és a gyámhatósági határozat szabta keretek között a szülőt, gyámot, gondnokok (továbbiakban: törvényes képviselő) illeti meg mindaddig, amíg a jogosult nagykorúvá nem válik, vagy nagykorúságának elérése előtt házasságot nem köt, illetve a gondnokság alól nem mentesül, ki nem kerül.


A fentieknek megfelelően ezen a speciális számla alkalmazására az alábbi esetekben kerülhet sor:

 

 • Kiskorúak esetében, ha a szülő, mint törvényes képviselő a gyermek pénzét a Csjt. 82. §. (2) bekezdése alapján köteles gyámhatósághoz beszolgáltatni, és gyámhatóság elrendeli annak gyámhatósági betétben történő elhelyezését.
 • Gyámság alatt álló kiskorú esetében, ha a gyámot, hivatásos gyámot, mint törvényes képviselőt kötelezi a gyámhatóság a kiskorú pénzének gyámhatósági betétben történő elhelyezésére. (Korm.rend. 146.§(1)bekezdése).
 • Gondnokság alá helyezett személy esetében, ha a gondnok, mint törvényes képviselő köteles a gyámhatóság felhívására beszolgáltatni és gyámhatósági betétben elhelyezni a gondnokolt pénzét.

 

Hirdetmények