Tájékoztatás az ügyfélfogadás rendjében történő változásokról 2019.01.14.

Start számla

A 2006. január 1.-én és ezt követően született magyar állampolgárságú, a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező gyermekeket életkezdési támogatás illeti meg.

A 2006. január 1.-én és ezt követően született magyar állampolgárságú, a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező gyermekeket életkezdési támogatás illeti meg. A gyermek születését követő hónapban a Magyar Államkincstár a gyermek születését igazoló adat és a részére az APEH által hivatalból adott adóazonosító jel megérkezése alapján kincstári számlát nyit, amelyen az állam 40.000,- Ft-ot helyez el. Ha Ön további megtakarítással kívánja gyermeke életkezdését könnyíteni, ezt bármely kirendeltségünkön megteheti.

 

A saját befizetéseihez a Start-számlára további állami támogatás jár: az állam az évi 120.000,- Ft összegű megtakarítás után évi 10%, de legfeljebb 6.000,-Ft állami támogatást fizet.


További kedvezmények a Takarékszövetkezetnél:

 

  • A Start-számlán elhelyezett összegek jelenleg a hirdetmény szerint jegybanki kamatozással kamatoznak.
  • A Start-számla nyitása és vezetése ingyenes!
  • A mennyiben minden hónapban befizet gyermeke Start-számlájára 5.000,- Ft-ot a hozammal növelt érték a 18. életév betöltésekor 2.338.406 Ft.
  • Gyermeke 18. életévének betöltésekor a befizetésekkel, kamatokkal illetve hozamokkal növelt összeget veheti fel! 
     

Információk

 

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény alapján az életkezdési támogatásra a 2005. december 31. után született magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult.

Az életkezdési támogatás:

A gyermeket a 18. életévének betöltése napján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg.

Start-számla:

A Start-számla a számlavezető által a gyermek nevén vezetett értékpapírszámla, értékpapír-letéti számla, ügyfélszámla, illetőleg fizetési számla.
Start-számlát a szülő a ajelenlegi törvényi előírások alapján kizárólag a Kincstárnál nyithat. A korábban, a hitelintézeteknél megnyitott Start-számlák a jogszabály szerint tovább működhetnek, azokra a támogatás jár. 

 

A Start-számlának nincsenek költségei, a számla nyitása és vezetése teljesen költség és díjmentes.
Erre a számlára szigorúan csak jóváírás érkezhet, a számláról elutalni, illetve pénzt kivenni nem lehet.
A jóváírások feltétele, nincs összeg korlátozás, hogy szükség van a befizető adataira (név, cím, folyószámlaszám).
A számlán történő jóváírás, illetve egyenleg lekérdezés céljára egyenlegközlőt nyomtatunk évente egyszer, illetve forgalom esetén, és az ügyfél kifejezett kérésére rövidebb időszakonként.

A számlanyitáshoz szükséges dokumentumok:

 

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, adóazonosító jele (amennyiben nem áll rendelkezésre, megigényelheti Takarékszövetkezetünknél),
  • 30 napnál nem régebbi igazolás a családi pótlék jogosultságról,
  • A családi pótlékra jogosult szülő személyes iratai.


Lehetőség van a számla Kincstárhoz való áthelyezésére, ebben az esetben a számla megszűntetése után a számla teljes állománya átkerül a Kincstárhoz.

 

A részletekről Kirendeltségeinken tájékozódhat.

Hirdetmények