Tisztelt Ügyfeleink!Új telefonos ügyfélszolgálati rendszer segíti a jövőben a Tiszántúli Takarék partnereit!

2018.03. 22-tól gyors technikai segítségnyújtásban részesülhet az, akinek problémája adódik az internetbank és az Elektra rendszer használata során.

A +36 21 24 24 606 telefonszámon az alábbi területeken adnak tájékoztatást:

• Bankkártya letiltással kapcsolatos információk
• Internetbankkal és telepített Electrával kapcsolatos technikai segítségnyújtás
• Mobil applikációval kapcsolatos technikai segítségnyújtás
• Központ és a fiókhálózat adatai

A vélhetően sokak megelégedésére szolgáló telefonos ügyfélszolgálat külön menüpontban informál a rendszer használatáról is.

Tiszántúli Takarék

Takarék Otthon Hitel

Induló költségek és árfolyamkockázat nélkül igényelheti!

A hitel célja: 

 

Új és használt ingatlan-vásárlás, építési telek vásárlás, új lakóingatlan építése, meglévő lakóingatlan bővítése és felújítása.

 

A hitel devizaneme:

 

a hitel kizárólag Forintban igényelhető.

 

Kik vehetik igénybe?

 

Fizetőképes, igazolható jövedelemmel rendelkező természetes személyek, magyar vagy EGT állampolgárok, akik legalább 6 hónapja bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

 

Igényelhető hitelösszeg

 

minimum 1 millió forint, maximum 50 millió forint.

 

Futamidő

 

minimum 3 év, maximum 30 év.

 

Kamatozás

 

a kölcsön kamata referenciakamathoz kötött. (referenciakamat + kamatfelár): 3 havi BUBOR+2%-5% kamatfelár

 

THM:

 

2,36% - 5,49%*

*5 millió Ft hitelösszeg után 240 hó futamidő esetén. A THM értékét a hitelösszeg és a kamatkedvezmények mértéke befolyásolja. Kérjük, a hitelfelvételt megelőzően tájékozódjon a Takarék Otthon Hitel pontos kondícióiról!

 

Kamatkedvezmények:

 

 • NetBank igénylés esetén: 0.1%
 • Aktív számlahasználat esetén: 0.2% Aktív számlahasználatnak minősül a hiteltörlesztésen felül legalább havi 3 db számla tranzakció, ami lehet: teljesült csoportos beszedés, teljesült rendszeres átutalás, teljesült eseti átutalás, bankkártyás vásárlás.
 • Rendszeres számlajóváírás esetén: legalább 100.000,- Ft jóváírás esetén: 1,0%; legalább 250.000,- Ft jóváírás esetén: 1,5%.Rendszeres havi jóváírás esetén az elvárt jóváírási kötelezettség akár több részletben és akár több számlára teljesíthető. Jóváírásnak tekintendőek a számlára érkező átutalási tranzakciók és befizetések.Nem tekintendő jóváírásnak a kamatfelár-kedvezmény szempontjából a saját számlák közötti átvezetés, lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó és a saját értékpapír számláról történő jóváírás.
 • Hitelösszeg alapján: 4 000 000 Ft - 8 999 999  Ft közötti szerződött hitelösszeg esetén: 0,5%; legalább 9 millió Ft szerződött hitelösszeg esetén: 1,0%; a Hitelintézet egyedi döntése alapján: maximum 1,0%.
  A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra. A fenti kategóriákban adható kamatkedvezmények összevonhatóak. Összesen maximum 300 bázispont kedvezmény adható, amellyel a legalacsonyabb kamatfelár 2,0% p.a.
 • Akció keretében a hitelintézet átvállalja a következő költségeket, díjakat azon ügyfelektől, akik 2017. május 1-től visszavonásig, de legkésőbb 2017. június 30. napjáig hiánytalanul benyújtják kérelmüket és 2017.augusztus  31. napjáig a hitelszerződés megkötésre kerül:
  folyósítási díj,
 • egy ingatlanra vonatkozó értékbecslési díj,
 • egy ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap / térképmásolat
 • Takarnet rendszerből való lehívásának díja,
 • közjegyzői okirat díja 50 ezer Ft-ig.

 

A hiteligénylés benyújtásához szükséges dokumentumok:

 

 • hitelkérelem (formanyomtatvány),
 • személyi azonosító okmányok, lakcímkártya,
 • munkáltatói igazolás (NAV jövedelemigazolás),
 • egyéb jövedelmet igazoló dokumentumok,
 • KHR nyilatkozat,
 • adóstárs, zálogkötelezett bevonása esetén az adóstársra,
 • zálogkötelezettre vonatkozó ugyanezen információk, hitelcél igazolásához: érvényes, ügyvéd által ellenjegyzett

 

Reprezentatív példa:

 

Amennyiben a Hitelintézetnél Takarék Otthon Hitelt igényel, a Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértékét figyelembe véve:

 

 • hitelkamat típusa: változó kamatozás, alkalmazott referencia kamat: 3 havi BUBOR
 • hitel teljes összege: 5 000 000 Ft
 • hitel futamideje: 240 hónap, hitelkamat mértéke: 3,66%
 • teljes hiteldíj mutató (THM): éves 3,92%
 • a hitel teljes díja: 2 184 520 Ft
 • fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 7 184 520 Ft
 • törlesztőrészlet összege: 29 594 Ft / hó
 • törlesztések darabszáma: 240
 • vállalt havi számlajóváírás: 100 000 Ft – 249 999 Ft

 

 www.jelzaloghitel.takarek.hu

 

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges.
A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM értéke 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, valamint 2016.október 26. napi 0,79%-os 3 havi BUBOR érték és alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozó költségének (jelzálog-bejegyzéssel kapcsolatos Földhivatali szolgáltatási díjat) figyelembe vételével kerültek meghatározásra. A THM számításánál az akció keretében elengedett egyszeri díjak nem kerültek figyelembe vételre. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat!

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.

 

A Takarék Otthon Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Üzletszabályzatban, az Általános Szerződési Feltételekben illetve a Hirdetményben, amelyeket a Szövetkezei Hitelintézetek ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben érhet el. További, részletes információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz

 

Alkalmazott referencia-kamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatai
 www.mnb.hu/fair-bank

Hirdetmények