Tájékoztatás az ügyfélfogadás rendjében történő változásokról 2019.01.14.

Bankgarancia

Harmadik személy javára vállalt önálló fizetési kötelezettség, amelyet a Takarékszövetkezet a garancianyilatkozatban vállalt kötelezettségének megfelelően és feltételek szerint teljesít.

A Takarékszövetkezet által nyújtott bankgarancia harmadik személy javára vállalt önálló fizetési kötelezettség, amelyet a Takarékszövetkezet a garancianyilatkozatban vállalt kötelezettségének megfelelően és feltételek szerint teljesít, tekintet nélkül az ügyfél és a harmadik személy közötti jogviszony tartalmára.

 

A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott feltételek - így különösen bizonyos események beállta, vagy elmaradása illetve okmányok benyújtása - esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni.

 

A Takarékszövetkezet bankgaranciát csak határidő kikötése mellett nyújt, a garanciavállalásért az ügyfélnek díjat számít fel.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények