Tájékoztatás az ügyfélfogadás rendjében történő változásokról 2019.01.14.

Deviza számla

A TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet magánszemélyek és vállalkozások részére a hatályos pénzforgalmi jogszabályoknak megfelelően devizaszámlát vezet a következő feltételekkel:

Számlanyitás

A számlanyitás feltétele magánszemélyek esetében, hogy a Számlatulajdonos(ok) személyazonosítására alkalmas okiratát (érvényes személyi igazolvány / személyi azonosító kártya, lakcímkártya vagy útlevél / új típusú jogosítvány) a számla megnyitásakor bemutassa. Pénzforgalmi deviza számla esetében a számlanyitás feltételeit a pénzforgalmról szóló jogszabályok állapítják meg, a Takarékszövetkezet a jogszabályok által meghatározott, a számlanyitás feltételeinek vizsgálatához szükséges dokumentumok eredeti példányát bekéri.

 

A számlanyitás díjtalan.

 

A devizaszámla vezetése a következő devizanemekben lehetséges: EUR, USD, GBP és CHF.

 

Számla feletti rendelkezés


A devizaszámla fenntartásos, csak a számlatulajdonos, illetve meghatalmazottai rendelkezhetnek felette. A számla felett rendelkezőket a számlatulajdonos személy, írásban jelenti be a Takarékszövetkezethez. Az aláírás bejelentő kartonon fel nem tüntetett személyek nem rendelkezhetnek a számla felett és szóbeli felvilágosítást sem kaphatnak a számláról.

 

Forgalmazás a devizaszámlán


Készpénzforgalomra a Takarékszövetkezet Debrecen, Bethlen utcai és a Hajdúszoboszlói kirendeltségén van lehetőség. A Takarékszövetkezet számlára történő befizetést a befizetés napján írja jóvá a számlán. 3000 EUR, vagy annak megfelelő más valuta kifizetését 3 napos előzetes bejelentés után teljesítjük.

 

A számla kamatozása és a lekötések


Az érvényes devizabetéti kamatokat az aktuális hirdetmény tartalmazza. A devizaszámla le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik. Ugyanakkor lehetőség van a számlán lekötésre is. A leköthető minimum egyenleg devizanemenként 300 EUR-nak megfelelő összegű deviza lehet. A lekötésre vonatkozó kamat mértéke a lekötés időpontjában érvényes kamatláb, mely a futamidő alatt nem változik. A lekötés futamideje 1, 2, 3, 6, 9 és 12 hónap lehet. A futamidő lejárta előtt felmondott devizabetétek után kamat nem jár.

 

Jutalékok, költségek


A Takarékszövetkezet a devizaszámla kezelésével kapcsolatos szolgáltatások után jutalékot, a számlatulajdonos kérésére teljesített egyéb szolgáltatásokért költséget számít fel. A jutalékok, költségek összegével a Takarékszövetkezet a felmerüléskor terheli meg a devizaszámlát, a számla devizanemében.

 

A Takarékszövetkezet a megbízások teljesítéséről, a számlaterhelésről és jóváírásról a Számlatulajdonos kérése szerint írásban postai úton - vagy külön megállapodás alapján más módon - számlakivonat formájában utólagosan értesíti a Számlatulajdonost.

 

Biztosítás


A devizaszámlán elhelyezett betétek egyenlege a Számlatulajdonos Takarékszövetkezetnél elhelyezett egyéb névre szóló betéteivel összevontan a Hpt. alapján, a törvényben meghatározott összeghatárig az OBA által biztosított. A devizaszámlához tartozó kamatokat és díjakat a mindenkor aktuális Hirdetmény tartalmazza.

 

További információkkal, ajánlatokkal várjuk kirendeltségeinken!

Hirdetmények