Tájékoztatás az ügyfélfogadás rendjében történő változásokról 2019.01.14.

Faktoring

Fizetési haladékkal kiszámlázott vevői követelés megelőlegezése.

Fizetési haladékkal kiszámlázott vevői követeléseit megelőlegezzük. Így a számlán megadott fizetési határidő előtt jut pénzéhez.

 

A megvásárolandó követelések a gazdasági társaságok, a gazdálkodó szervezetek egymással szemben fennálló, egy éven belüli fizetési esedékességű, pénzfizetésre szóló követelések (forintkövetelések) lehetnek. A faktorálás mindazon rövidlejáratú követelések ellenérték fejében történő engedményezését jelenti, amelyek áruszállításból, illetve szolgáltatás nyújtásából erednek. Ezen ügylet általában bankári biztosítékkal nem fedezett, kereskedelmi számlákba foglalt, pénzkövetelésre szóló engedményezés.

 

A számlák ÁFA nélküli értéke (nettó összeg) finanszírozható.

 

Lejárata: a számla esedékességéhez igazodik.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények